Veletrh Gauedamus |

 
 
 
 
OBLASTI INFORMACÍ Národní informační centrum pro mládež

Aktualizované publikace

dobrovolnictví  Zde:  práce v zahraničí Zde:   studium v zhraničí Zde:

Informační síť pro mládež

EURODESK

EUROPASS

ERYICA

 

REMIX

 

ISA+

isa-logo.gif

EURES

ERASMUS +

Erasmus+

 

Veletrh Gauedamus

Mladí lidé se často nemohou rozhodnout pro jeden z nejdůležitějších kroků ve svém životě – volbu vysoké školy. Na pomoc je tu brněnský veletrh Gaudeamus, kde se prezentují vysoké školy z České republiky, ale také i ze zahraničí. Jeden stánek však patřil i projektu Mládež v pohybu.

V rámci prezentace tohoto projektu, vystoupily i zástupci SVČ Ivančice. Pod dohledem náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Stanislava Juránka prezentovala ředitelka SVČ Mgr. Jana Heřmanová zapojení ivančického střediska do daného projektu a dosavadní zkušenosti. Samotný projekt se týká příhraniční spolupráce Česká republika – Rakousko – Slovensko. SVČ Ivančice je jedním ze sedmi partnerů Jihomoravského kraje, které se do projektu zapojily. „Jako náplň tohoto projektu jsme vybrali mezinárodní výměnu mládeže a hostování dobrovolníků ze zainteresovaných zemí“ vysvětlila Mgr. Heřmanová roli SVČ Ivančice v projektu. Možným zájemcům o účast v projektu se také představili tři dobrovolníci Evropské dobrovolné služby, jenž si na jeden rok vybrali Ivančice, jakožto své město působnosti. Nadya, Justine a Oguzhan přiblížili posluchačům své dosavadní zkušenosti a zodpověděli spoustu dotazů týkající se jejich pobytu v ČR. Celá akce se nesla v přátelském duchu a výbornou prezentací Evropské dobrovolné služby a kampaně Mládež v pohybu.

 

Fotogalerie zde

 

Autor článku: Mgr. Tomáš Holý 
 
 
 
 
 
TOPlist