Mezinárodní školící kurz Be Online |

 
 
 
 
OBLASTI INFORMACÍ Národní informační centrum pro mládež

Aktualizované publikace

dobrovolnictví  Zde:  práce v zahraničí Zde:   studium v zhraničí Zde:

Informační síť pro mládež

EURODESK

EUROPASS

ERYICA

 

REMIX

 

ISA+

isa-logo.gif

EURES

ERASMUS +

Erasmus+

 

Mezinárodní školící kurz Be Online

Nahlédnutí na svět skrze hledáček aneb Mezinárodní školící kurz Be Online

 

            Na konci listopadu se sešli mládežníci z devíti různých evropských zemí, aby se během týdne naučili základy fotografování nebo se v této činnosti zdokonalili. V tomto jim měl pomoci projekt nazvaný Be Online.

 

            Během týdne byl pro účastníky připraven pestrý program. Účastníci měli možnost prostřednictvím workshopů a prezentací získat teoretické podklady pro své praktické dovednosti v oblasti fotografování. Vysvětleny jim byly základní zásady, které by se měly při fotografování dodržovat, doplněné o vlastní zkušenosti a postřehy z dlouholeté praxe našich lektorů. Po těchto „výukových“ blocích vždy následoval blok praktický. Účastníci měli možnost vyzkoušet si, zda porozuměli výkladu. Vždy dostali určité zadání, téma nebo typ fotografie, který měli dle svých možností a fantazie zpracovat. Fantazii se meze nekladou, proto jsme se setkali s různým zpracováním či různými pohledy na danou tématiku. Celý program byl oživen aktivitami z řad zážitkové pedagogiky, což přispělo k celkovému pozitivnímu klimatu ve skupině.

 

            Součástí školícího kurzu byl taktéž výlet do Brna. Našim cílem bylo jednak účastníkům ukázat historická místa a zajímavosti, přiblížit jim českou kulturu a české prostředí, ale také dát jim prostor a možnosti jiného focení. I zde totiž měl každý účastník svůj foto úkol, prostřednictvím kterého měl zdokumentovat život ve městě, zachytit a zvěčnit daný moment, který uznali za zajímavý.

 

            V průběhu týdne účastníci sami hodnotili své výtvory. „Získané úlovky“ pak společně rozebírali, dostávali zpětnou vazbu nejen od lektorů, ale také od ostatních. Výstupem celého školícího kurzu byla výstava fotografií. Každý z účastníků vybral svých 5 nejzdařilejších fotografií, kterými chtěl přispět. Účastníci vybrali ze všech fotografií tu, která byla podle nich nejzajímavější, měla v sobě příběh, zkrátka všechny náležitosti, které by měla správná fotografie obsahovat.

 

            Celý školící kurz probíhal v přátelském a poklidném duchu. Účastníci se také seznámili s činností SVČ Ivančice i ICM Ivančice, kde si prohlédli prostory. Všichni si celý týden velice užili, jak účastníci, tak i organizátoři školícího kurzu. S nadšením budeme čekat na další podobnou akci.

 

Tento projekt byl podpořen evropským programem Erasmus + a na jaře se můžeme těšit na další pokračování již ne s fotoaparátem, ale s kamerou.

 

Lucie Slabá

 

 


 
 
 
 
 
 
TOPlist