Evropo? Jak pracovat s mládeží? Tréningem! |

 
 
 
 
OBLASTI INFORMACÍ Národní informační centrum pro mládež

Aktualizované publikace

dobrovolnictví  Zde:  práce v zahraničí Zde:   studium v zhraničí Zde:

Informační síť pro mládež

EURODESK

EUROPASS

ERYICA

 

REMIX

 

ISA+

isa-logo.gif

EURES

ERASMUS +

Erasmus+

 

Evropo? Jak pracovat s mládeží? Tréningem!


 

Ve dnech 3.-9.2. se ve Středisku volného času Ivančice uskutečnil mezinárodní    školící kurz, který byl podpořen  z programu Mládež v akci. Do Ivančic  zavítali pracovníci s mládeží z 10-ti evropských zemí,  kteří pracují s mladými lidmi a neformálními skupinami v různých oblastech činností. 

Hlavním cílem celého kurzu byla výměna zkušeností při práci s mládeží, také odborné semináře jako Public relations, mediálno, komunikace, práce s cílovou skupinou, trendové aktivity, metody práce s mládeží, podpora pracovníků, a další. Kurz byl také zaměřen na trendové aktivity, které mladí lidé vyhledávají. Účastníci absolvovali sérii praktických ukázek a workshopů. Vše si mohli vyzkoušet. Spektrum aktivit bylo opravdu pestré. Různě zaměřené dílny od sportovních aktivit, multimédia, tanec, tvořivka a další. Vzájemná inspirace s mixem multikulturních příchutí se linula celým kurzem. 

“Taneční podložky jsou opravdu úžasné, hned jak přijedu domů je koupím, fakt inspirativní, díky moc!” říká Diana z Maďarska. 

Kurz byl také obohacen o  návštěvu krajského úřadu Jihomoravského kraje. Radní pro školství p. Jiří Janda přivítal účastníky v zasedací místnosti. Proběhla zajímavá diskuze i s ředitelkou SVČ Janou Heřmanovou na téma financování aktivit pro mládež, podpora neformálního vzdělávání a politika mládeže v ČR.

V rámci multikulturního večera každá dvojice pohovořila o místních tradicích a zvycích. Multikulturní kuchyně s výkladem a ochutnávkou byla velmi osvěžující a pro mnohé velmi povzbuzující a inspirativní. 

“Wow, tolik skvělého jídla, nevím, co dříve ochutnat” liboval si Dragos z Rumunska. 

Na závěr kurzu aktivity směřovaly k navázání nových strategických partnerství a námětů pro další tréninkové kurzy do budoucna.

Celý kurz probíhal ve velmi přátelské atmosféře, všichni si odváží spoustu nových  námětů a inspirací. Neformální večírky a spontánní situace vedly k navazování nových přátelství a kontaktů. Jazykem kurzu byla angličtina. Důležitý fakt je, že znalost cizího jazyka je v dnešní vyspělé společnosti zásadní a na kurzu se to jen potvrdilo. 

Do tréningu byli aktivně zapojení dobrovolníci evropské dobrovolné služby – Mario ze Španělska, Ana z Portugalska a Davide z Itálie.

V rámci projektu  vznikla  spousta zajímavých inspirativních   výstupů, které budou zapracovány do brožury, která bude zaslána i do ostatních partnerských zemí. 

Do budoucna připravuje Středisko volného času Ivančice další školící kurz zaměřený na multimédia. Věříme, že projekt bude podpořen a uskuteční se tak další kurz plný inspirace pro práci s mladými lidmi.

 

Jan Dvořák, SVČ Ivančice 
 
 
 
 
 
TOPlist