BE ONLINE |

 
 
 
 
OBLASTI INFORMACÍ Národní informační centrum pro mládež

Aktualizované publikace

dobrovolnictví  Zde:  práce v zahraničí Zde:   studium v zhraničí Zde:

Informační síť pro mládež

EURODESK

EUROPASS

ERYICA

 

REMIX

 

ISA+

isa-logo.gif

EURES

ERASMUS +

Erasmus+

 

BE ONLINE

 Od 7. do 14. 5. 2016 se uskutečnil ve Středisku volného času Ivančice další z mnoha mezinárodních školících kurzů, tentokrát pod názvem Be online. Tohoto školícího kurzu programu Erasmus+ zaměřeného na tvorbu a střih videí se účastnilo 20 mladých lidí z České republiky, Španělska, Portugalska, Itálie, Bulharska, Polska, Slovenska, Turecka, Rumunska a Maďarska.

První část tohoto projektu se uskutečnila na konci listopadu minulého roku, kdy se účastníci zaměřovali na techniky fotografování. Cílem jarního školícího kurzu však bylo účastníky zasvětit do procesu natáčení videí a jejich zpracování. V prvních dnech účastníci absolvovali workshopy zaměřené na teoretické poznatky vysvětlující základní principy točení videí, které si následně vyzkoušeli v samotné praxi. Tyto teoretické základy však byly nezbytné pro další rozvoj účastníků. Zvolené metody, které byly pro předávání teorie zvoleny, byly velice atraktivní, využívaly prvky volnočasové pedagogiky. Účastníci získávali cenné znalosti a dovednosti, které následně využívali při plnění zadaných úkolů, které rozvíjely jejich kompetence v oblasti pořizování a zpracování videí. Během týdne se pracovalo v nejrůznějších skupinkách, které vytvářely kreativní a smysluplná videa. Pokrok, který účastníci činili, byl znatelný a hlavně viditelný každým dnem. Účastníci, i když mnohdy vyčerpaní, byli velice motivovaní k tvorbě vůbec. Hlavní odměnou jim byl upřímný potlesk kolegů při závěrečných denních hodnocení videí. Zpětná vazba od kolegů ale i od samotných lektorů byla samozřejmostí. Tato sezení pomáhala účastníkům zamyslet se nad vytvořenými videi z jiného hlediska, z hlediska diváka, a využít případnou kritiku, ať už pozitivní či negativní v další práci.

Součástí školícího kurzu byly také výlety po okolí. Účastníci navštívili město Dolní Kounice a měli možnost si prohlédnout klášter Rosa coeli, synagogu a další zajímavá místa s bohatou historickou tradicí. Taktéž v Brně nahlédli pod pokličku české historie v rámci návštěvy historických míst a seznámili se tak s českou kulturou. Ponechán jim byl také prostor na samostatné prozkoumání města a natočení videí dle svého uvážení, které by mohli později využít.

Školící kurz byl provázen pozitivním přístupem účastníků i organizátorů k práci, což nám dokládají neskutečná videa vytvořená samotnými účastníky za podpory lektorů. Právě na videích můžeme sledovat úžasný pokrok, který účastníci během jednoho jediného týdne udělali. Tato videa se bezpochyby stala ikonami školícího kurzu a budou ještě dlouho připomínat skvělý týden, který tato skupina mladých lidí prožila.

Bc. Lucie Slabá, ICM Ivančice

  
 
 
 
 
 
TOPlist